Logo NSO Retailbeurs

Schrijf u in voor de informatiebijeenkomst “Samenstellingsverklaring en vrijstelling voor uitstalverbod, wat moet je weten en doen!”


28 februari 2020

Als u vanaf 2021 met uw winkel wil voldoen aan de zogenoemde ‘Uitzondering 2’ voor een display ban (maximaal 700.000 euro netto omzet, en minimaal 75 procent van deze omzet in tabak) dient u ter zijner tijd te beschikken over een samenstellingsverklaring. Wat moet u  doen om die te verkrijgen? Daarover krijgt u complete en praktische informatie in deze workshop. Als u overweegt te kiezen voor deze uitzondering, moet u nu in actie komen! U heeft dan een samenstellingsverklaring nodig over het boekjaar 2020. En dat loopt nu al!
De workshop wordt twee keer gegeven: om 11.00 uur en om 14.00 uur. Deelname is alleen mogelijk nà voorafgaande aanmelding. Wilt u deze workshop volgen, meldt u zich dan aan via info@nsoretail.nl.  Geef in de mail aan welke tijd de voorkeur heeft (11.00 of 14.00 uur) en met hoeveel personen aan de workshop wordt deelgenomen. Deelname is gratis. Per bijeenkomst zijn dertig plaatsen beschikbaar.